10 faktów o oleju palmowym

Olej palmowy jest alternatywną dla częściowo uwodornionych olejów, które zawierają izomery trans.