Zalecenia żywieniowe USA

Wywiad nt. amerykańskich zaleceń żywieniowych w zakresie tłuszczów z prof. dr hab. Krzysztofem Krygierem.