Unikaj tłuszczów trans

Co oznacza „trans”? W nienasyconych kwasach tłuszczowych występuje co najmniej jedno podwójne wiązanie między cząsteczkami węgla. W zależności od ich konfiguracji wyróżnia się izomery typu cis i trans. Wiązanie podwójne określane jako cis powoduje „zakrzywienie” cząsteczki kwasu tłuszczowego, natomiast układ trans występuje w łańcuchach „wyprostowanych” (Rysunek 1). Nienasycone kwasy tłuszczowe, w których występują podwójne wiązania w … Czytaj dalej Unikaj tłuszczów trans