hamburger

O nas

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP)

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców reprezentuje sektor przetwórstwa żywności – jedną z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Federacja zrzesza wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. W ramach PFPŻ ZP podejmowane są działania związane z najbardziej istotnymi dla polskiego przemysłu spożywczego obszarami dotyczącymi żywności i żywienia. Dostrzegając potrzebę edukacji konsumenckiej PFPŻ ZP, prowadzi m.in. następujące działania:

  • od wielu lat organizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” promujący wśród dzieci i młodzieży prawidłowe nawyki żywieniowe oraz aktywny styl życia;
  • realizuje projekty, których celem jest przekazywanie konsumentom rzetelnych i obiektywnych informacji na temat żywności i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem substancji i surowców stosowanych w przemyśle spożywczym;
  • wspiera działania na rzecz rozwiązań opartych na zasadzie samoregulacji dopasowanych do specyfiki polskiego rynku, dobrowolnie respektowanych przez producentów m.in. w zakresie marketingu produktów żywnościowych;
  • wspiera optymalizację składu produktów spożywczych i innowacyjność.

W celu zapewnienia obiektywnych informacji do współpracy przy tworzeniu podstawy merytorycznej, czyli sekcji „Wszystko o tłuszczach” zostało zaproszone Polskie Towarzystwo Dietetyki.

 

Polskie Towarzystwo Dietetyki (PTD)

Zadaniem PTD jest zrzeszanie dietetyków dyplomowanych – posiadających dyplom szkół medycznych o kierunku dietetyka lub wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki lub zdrowia publicznego o specjalności dietetyka lub żywienie człowieka. Członkami Towarzystwa są również specjaliści w zakresie żywienia i dietetyki posiadający wyższe wykształcenie. Do Towarzystwa należą także  profesorowie Uczelni Medycznych i Rolniczych oraz lekarze pracujący na terenie placówek naukowych i szpitali.