hamburger

O nas

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP)

PFPŻ ZP została powołana w celu aktywnego działania na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego i wzmocnienia jego reprezentacji w Polsce oraz w Unii Europejskiej. PFPŻ ZP prowadzi ścisłą i partnerską współpracę z organizacjami branżowymi i sektorowymi w Polsce, jak również z ośrodkami naukowymi oraz z przedstawicielami polskiej administracji. PFPŻ ZP wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym jest organizatorem  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!”.

Członkami wspierającymi projekt Dobretluszcze.pl są:

W celu zapewnienia obiektywnych informacji do współpracy przy tworzeniu podstawy merytorycznej, czyli sekcji „Wszystko o tłuszczach” zostało zaproszone Polskie Towarzystwo Dietetyki.

 

Polskie Towarzystwo Dietetyki (PTD)

Zadaniem PTD jest zrzeszanie dietetyków dyplomowanych – posiadających dyplom szkół medycznych o kierunku dietetyka lub wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki lub zdrowia publicznego o specjalności dietetyka lub żywienie człowieka. Członkami Towarzystwa są również specjaliści w zakresie żywienia i dietetyki posiadający wyższe wykształcenie. Do Towarzystwa należą także  profesorowie Uczelni Medycznych i Rolniczych oraz lekarze pracujący na terenie placówek naukowych i szpitali.

 

Więcej informacji na temat znaczenia prawidłowego profilu tłuszczu w diecie można znaleźć na stronach: