hamburger

Regulamin

Informacje ogólne:

Właścicielem i dostawcą strony internetowej dobretluszcze.pl jest Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. W celu zapewnienia obiektywnych informacji do współpracy przy tworzeniu podstawy merytorycznej strony zostało zaproszone Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Informacje dostępne na stronie:

Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny i publikowane informacje nie mają charakteru reklamowego, nie mogą zastępować też porady lekarza/ dietetyka.

Cel strony:

Przekazywanie rzetelnych informacji na temat tłuszczów, szczególnie roślinnych oraz ich znaczenia w codziennej diecie. Stworzenie interaktywnego centrum informacji mającego stać się głównym źródłem wiarygodnej wiedzy dla odbiorców dotyczącej kategorii tłuszczów. Celem strony jest także zdjęcie z tłuszczów powszechnie panującej złej opinii – strachu przed utratą zdrowia, przytyciem, itp. oraz pokazanie tłuszczów roślinnych jako składników przyczyniających się do prawidłowego bilansu tłuszczowego w diecie.