hamburger

Strefa eksperta

« powrót do listy

Zalecenia AHA

Niedawno opublikowane rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego po raz kolejny potwierdzają korzyści zdrowotne wynikające z zastąpienia tłuszczów nasyconych tłuszczami wielo- lub jednonienasyconym.

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną zgonów na świecie.

W Polsce według raportu GUS (wydanego w styczniu 2016 roku), choroby kardiologiczne są przyczyną aż 46 proc. zgonów. Leczenie zapobiegawcze, które zmniejsza ryzyko wystąpienia tych chorób nawet w niewielkim odsetku, może znacząco zmniejszyć liczbę osób, u których rozwiną się CVD i koszty ich opieki, zarówno w skali krajowej jak i globalnej.

 

Eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association/ AHA) dokonali przeglądu badań i prac z zakresu wpływu spożycia tłuszczów na choroby układu krążenia, w tym najnowsze dowody naukowe dotyczące znaczenia zastąpienia tłuszczów nasyconych innymi rodzajami tłuszczów i węglowodanami.

We wnioskach AHA zauważa, że:

  1. Randomizowane, kontrolowane badania, w których zmniejszono spożycie z dietą tłuszczów nasyconych i zastąpiono je wielonienasyconymi olejami roślinnymi, wykazały zmniejszenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego o ok. 30%, podobne do redukcji uzyskiwanej w wyniku leczenia statynami;
  2. Prospektywne badania obserwacyjne przeprowadzone w wielu populacjach wykazały, że niższe spożycie tłuszczów nasyconych w połączeniu z wyższym spożyciem tłuszczów wielo- i jednonienasyconych wiąże się z niższą częstotliwością występowania chorób układu krążenia;
  3. Natomiast zastąpienie nasyconych tłuszczów przez rafinowane węglowodany nie jest związane z niższymi wskaźnikami występowania chorób układu sercowo-naczyniowego;
  4. Zamiana tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi obniża poziom cholesterolu frakcji LDL, stanowiącego przyczynę miażdżycy tętnic.

 

Uzyskane w ciągu ostatnich kilku lat dowody naukowe wzmacniają długoletnie zalecenia AHA w zakresie zastąpienia tłuszczów nasyconych tłuszczami wielo- i jednonienasyconymi w celu zmniejszenia częstości występowania CVD. Nie zaleca się przy tym zmniejszenia całkowitej ilości spożywanego tłuszczu.

Zamiana tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi powinna być wdrażana jako część modelu ogólnej zdrowej diety tj. dieta DASH czy dieta śródziemnomorska, co zostało podkreślone w wytycznych dotyczących stylu życia AHA/American College of Cardiology z 2013 r. oraz w dietetycznych wytycznych dla Amerykanów na lata 2015-2020.

 

********

Frank M. Sacks, Alice H. Lichtenstein, Jason H.Y. Wu, Lawrence J. Appel, Mark A. Creager, Penny M. Kris-Etherton, Michael Miller, Eric B. Rimm, Lawrence L. Rudel, Jennifer G. Robinson, Neil J. Stone, Linda V. Van Horn. Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association2017. Circulation. 2017;135:00.

Streszczenie artykułu dostępne jest na stronie: Sacks et al., 2017.

Tłuszcze nasycone zwiększają ryzyko chorób serca

7 grzechów do zawału i udaru