hamburger

Warto wiedzieć

« powrót do listy

Historia sukcesu margaryn

Producenci margaryn od lat nie ustają w wysiłkach, aby udoskonalać proporcje tłuszczów wchodzących w skład margaryn i tłuszczów do smarowania.

Wychodząc naprzeciw rekomendacjom takich instytucji jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) producenci margaryn nie tylko ograniczyli zawartość kwasów tłuszczowych trans do przeciętnego poziomu mniejszego od 1% (w przeliczeniu na produkt), ale również dołożyli starań, aby towarzyszyły temu inne korzystne zmiany:

  • wzrost zawartości jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
  • zmniejszenie poziomu nasyconych kwasów tłuszczowych.

Podstawą działań mających na celu udoskonalenie składu margaryn na poziomie europejskim był dobrowolny Kodeks Dobrych Praktyk IMACE – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Margaryn, który został pierwotnie przyjęty w 1995 r.

W Polsce również wiele się zmieniło w przeciągu kilku ostatnich lat. Zmianę tę zauważa Ministerstwo Zdrowia, które podaje, że:

„przeciętna zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w margarynach kubkowych (miękkich) i kostkowych (twardych) była niska i nie przekraczała 1% wszystkich kwasów tłuszczowych, chociaż w pojedynczych próbkach margaryn twardych wynosiła ok. 10%.

 

Niska zawartość TFA w margarynach świadczy o stosowaniu przez producentów tłuszczów przeestryfikowanych i/lub frakcjonowanych”[1] oraz o ograniczeniu stosowania częściowo uwodornionych tłuszczów będących źródłem kwasów trans.

 

Zobacz broszurę IMACE – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Margaryn na temat osiągnięć w zakresie reformulacji w sektorze margaryn >>

Historia sukcesu – reformulacja produktów przez producentów margaryn

 

[1] Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 27814 w sprawie nadmiernej konsumpcji tłuszczów trans w Polsce www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=51A453D2

Margaryna od 1869 r.

Jak powstaje margaryna?